مجموعه کاریکاتورهای شهروندی منتشر شد

خانه کاریکاتور اصفهان با حمایت کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان مجموعه ی” کاریکاتورهای شهروندی” را منتشر کرد
مجموعه کاریکاتورهای شهروندی قرار است که هردو ماه یکبار با موضوعات مختلفی که در زمینه شهروندی مطرح می باشد با همکاری هنرمندان و اعضای خانه کاریکاتور اصفهان تولید و منتشر گردد.
نخستین شماره این مجموعه ی کاریکاتور که به تازگی به چاپ رسیده است شامل پانزده اثر از پانزده هنرمند کاریکاتوریست خانه کاریکاتور حوزه هنری اصفهان می باشد که تیراژ آن۴۰۰۰ نسخه می باشد.
در نخستین شماره از مجموعه کاریکاتورهای شهروندی آثار هنرمندانی مانند لیلا امیراحمدی، علی اسدی، پیام پورفلاح، مجتبی حیدرپناه، احسان خردمند، محمدعلی خوشکام، ناهید زمانی، امیرمالک صالحی، محمودرضا صنعتی، مسعود ضیایی زردخشویی، عیسی قجاوند، الهه کرمانی، عالیه مظاهری، آیت نادری، سمانه نیسانی ارائه شده اند

برگرفته از سایت حوزه هنری

Go to TOP